Nam Miền Trung Phiên bản hệ thống 12.0-20191031

Thông tin về Nam Miền Trung instance of Nam Miền Trung, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên